Dag 11 - Noodzaak eerst laten vaststellen

Het is niet eenvoudig om een onafhankelijk advies te krijgen over het gebruik van vitaminen en mineralen. Commerciële belangen spelen mee waardoor het moeilijk is om een objectief beeld te krijgen. Echter het volgende advies wil ik meegeven.

Voor iedere sporter is een goed uitgebalanceerde voeding, waarin voldoende vitaminen en mineralen zitten van wezenlijk belang. Voeding volgens de maaltijdschijf volstaat, normaal gesproken.

Er zijn aanwijzingen dat bij sporters een verhoogde behoefte bestaat aan verschillende B-vitaminen. Maar in het algemeen geldt ook dat sporters meer eten dan de gemiddelde Nederlander, zodat er uit de voeding voldoende van deze vitamines gehaald kunnen worden. Toch slikken sporters vaak laaggedoseerde multi-vitaminepreparaat of een vitamine B-complex-tablet. Dit kan geen kwaad. Echter het gebruik van hooggedoseerde vitamine-preparaten kan bijwerkingen tot gevolg hebben. Wees hier voorzichtig mee en laat je hierover eerst adviseren door een onafhankelijk medisch deskundige. Bij sportbeoefening in ons klimaat hoeven in het algemeen mineralen en spoorelementen niet extra aangevuld te worden, aangezien ze ruimschoots in de voeding voorkomen. Toch dient de hoeveelheid van het mineraal ijzer in de gaten gehouden worden, want als er een ijzertekort ontstaat, kan dit leiden tot prestatievermindering. Vooral intensief trainende duursporters en dan met name vrouwen blijken vaak(in ongeveer dertig procent van de gevallen) extra ijzer nodig te hebben.

IJzersuppletie mag echter pas worden voorgeschreven als dit bij laboratoriumonderzoek nodig is gebleken. Er kunnen namelijk schadelijke effecten optreden als deze ijzertabletten genomen worden zonder dat er sprake is van een ijzertekort. Daarnaast kunnen ijzertabletten aanleiding geven tot het optreden van misselijkheid en maag- darmklachten.

In het algemeen: voordat tot suppletie wordt overgegaan, dient de atleet de noodzaak ervan eerst te laten bepalen via bloedonderzoek in het laboratorium.

Overzicht vitaminen

Vitaminen zijn voor de mens essentiële organische verbindingen, die niet of in onvoldoende hoeveelheden door het lichaam kunnen worden aangemaakt. Ze oefenen in zeer kleine hoeveelheden hun werkzaamheden uit. Er zijn er in totaal 13, waarvan er 4 in vet en 9 in water oplosbaar zijn. En dan is er nog het pro-vitamine A, oftewel bèta-caroteen. Vitamine D is eigenlijk geen echt vitamine, maar een hormoon, omdat bij voldoende blootstelling aan zonlicht of ander ultravioletlicht voldoende

vitamine D uit 7-dehydrocholesterol kan worden gevormd.

FUNCTIES

Vitamine A heeft als functie het gezond houden van het slijmvlies dat diverse lichaamsholten bekleedt, zoals neus, keel, mond, bronchiën, longen, blaas en maag. "Een gezonde bekleding voorkomt bacteriële infecties. Bovendien heeft het een gunstige invloed op het gezichtsvermogen en het kunnen zien in het donker.

Vitamine BI helpt bij het omzetten van voedsel in energie, daarnaast is het belangrijk voor het functioneren van de zenuwen.

Vitamine B2 helpt eveneens bij het omzetten van voedsel in energie, daarnaast voor het verwerken van eiwitten door het lichaam.

Vitamine B12 zorgt voor de vorming van rode bloedlichaampjes en de eiwitopbouw van celweefsel.

Vitamine C speelt een belangrijke rol bij de vorming van bindweefsel in het lichaam. Bovendien zorgt dit vitamine er voor dat ijzer uit het voedsel beter wordt opgenomen.

Vitamine D is nodig voor het opnemen van calcium uit de voeding en het vastleggen hiervan in de botten.

Vitamine E heeft een positief effect op het voorkomen van een hoge bloeddruk en van hart- en vaatziekten.

Vitamine K wordt aangemaakt in de darmen. Het helpt bij het bevorderen van de bloedstolling

Mineralen

Mineralen hebben net als vitaminen een regelende functie in het lichaam. Een aantal mineralen is ook nodig voor de opbouw van lichaamsweefsel en voor de prikkelbaarheid van de spier. De belangrijkste mineralen zijn: natrium, kalium, calcium, magnesium en fosfor.

Calcium is belangrijk voor de opbouw van de botten en is nodig voor de bloedstolling

Spoorelementen

Spoorelementen zijn elementen die in zeer geringe hoeveelheden in ons lichaam voorkomen. De belangrijkste zijn: ijzer, zink, koper, selenium, chroom en jodium. Ook spoorelementen hebben een regelende functie.

Huiswerk:

Beginners

Di => LLLLLLWWLLLLLLWWLLLLLLWWLLLLLLWW

Do => LLLLLLWWLLLLLLLWWLLLLLLLWWLLLLLLLWW

L = W = 1 minuut

Gevorderden

Di => 20xL WW 23xL WW

Do => 35xL WW