Doelstelling prestatiegerichte lopers

Algemeen

Met trainers met een LT4 licentie heeft AV Hylas de kennis en kwaliteit in huis om op alle lopers-aspecten op gestructureerde wijze snelle recreantenlopers naar het hogere niveau van prestatielopers te brengen en daar te houden. Het hiervoor opgestelde visiedocument vindt zijn uitwerking vooral op de dinsdag- en donderdagavond trainingen op de baan en bij gelegenheid op de zaterdagochtendbaantraining. Dit naast de trainersrichtlijnen voor zelf uit te voeren trainingsarbeid buiten de baan.

Doelstelling

De doelstelling van de prestatieloopgroep is om lopers te verzamelen voor begeleiding in kleine groep en individueel als zij als primaire drive hebben voor het leveren van prestaties, maar niet het talent, of door privé of zakelijke verplichtingen de tijd hebben om als wedstrijdloper mee te kunnen lopen in de talentengroep van de baancluster.

Uitwerking

De groep wordt bepaald door het aantal beschikbare lopers die voldoende prestatiegericht zijn en de noodzaak om de groep beperkt te houden. Dit laatste om de individuele trainingsondersteuning mogelijk te maken. Hiervoor vindt een selectie op prestatiegerichtheid plaats in samenspraak met de trainer(s) van de gehele trainingsgroep waar toe de loper normaal toe gerekend wordt. De prestatiegerichtheid betekent dat prestatielopers eigen realistische resultaatgerichte afspraken met de trainer maakt en deze binnen afgesproken grenzen nakomen.

Voor prestatielopers die wedstrijdloper willen worden zullen de afspraken hier specifiek op gericht zijn.

Voor de prestatielopers wordt in een meerjarenperspectief een eigen jaarplan opgesteld als basis voor de trainingsschema’s en trainingsprogramma’s met tijdentabellen voor de trainingsgroepen. Voor prestatielopers zijn drie basisjaarplannen beschikbaar: voor hen die in de zomer participeren bij baanwedstrijden, voor hen die marathons als piekwedstrijden hebben gepland en voor de overige “normale” prestatielopers.

De individuele trainingsondersteuning komt tot uiting in de trainers/coach activiteiten inventarisatie, afspraken maken, individuele planvorming, het in de cloud individueel volgen van de voortgang in logboek en blog van presteren en analyse en evalueren.