Doelstelling prestatiegerichte lopers

Algemeen

Met trainers met een LT4 licentie heeft AV Hylas de kennis en kwaliteit in huis om op gestructureerde wijze snelle recreantenlopers naar het hogere niveau van prestatielopers te brengen. Het kennis niveau van LT4 heeft vooral betrekking op het kunnen structureren van het looptrainingsaanbod van AV Hylas in het algemeen en voor haar snelle recreantenlopers in het bijzonder. Voor de snelle recreantenlopers is er een prestatieloopgroep op de dinsdagavond- en zaterdagochtend baantrainingen. Er is een visiedocument opgesteld over de plaats van de prestatielopers binnen Hylas. Op basis hiervan is de samenwerking van prestatielopers gecompleteerd binnen de baantrainingen van de snelle recreantenlopers op de dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en zaterdagochtend.

Doelstelling

De doelstelling van de prestatieloopgroep is om lopers te verzamelen voor individuele begeleiding als zij als primaire drive hebben, het leveren van prestaties, maar niet, of nog niet het talent, of de tijd hebben om als wedstrijdloper mee te kunnen lopen in de talentengroep van de baancluster.

Uitwerking

De groep wordt bepaald door het aantal beschikbare lopers die voldoende prestatiegericht zijn en de noodzaak om de groep beperkt te houden. Dit laatste om de individuele trainingsondersteuning mogelijk te maken. Hiervoor vindt een selectie op prestatiegerichtheid plaats in samenspraak met de trainer(s) van de gehele trainingsgroep waar toe de loper normaal toe gerekend wordt. De prestatiegerichtheid betekent dat prestatielopers eigen realistische resultaatgerichte afspraken met de trainer maakt en nakomt.

Voor prestatielopers die wedstrijdloper willen worden zullen de afspraken hier specifiek op gericht zijn.

Voor de prestatielopers wordt in een meerjarenperspectief een eigen jaarplan opgesteld als basis voor de trainingsschema’s en trainingsprogramma’s met tijdentabellen voor de trainingsgroepen.

De individuele trainingsondersteuning komt tot uiting in de trainers/coach activiteiten inventarisatie, afspraken maken, individuele planvorming, presteren en evalueren. Prestatielopers leggen hun looprelevante gegevens centraal vast en kunnen op basis daarvan veel gerichter dan de recreantenlopers met de prestatietrainers communiceren.