Doelstelling prestatiegerichte lopers

Algemeen

Met trainers met een LT4 licentie heeft AV Hylas de kennis en kwaliteit in huis om op alle lopers-aspecten op gestructureerde wijze snelle recreantenlopers naar het hogere niveau van prestatielopers te brengen dan wel de prestaties van snelle niet competitielopers te verbeteren. Dit vindt zijn uitwerking vooral op de dinsdag- en donderdagavond trainingen op de baan en bij gelegenheid op de zaterdagochtendbaantraining. Dit naast de trainersrichtlijnen voor zelf uit te voeren trainingsarbeid buiten de baan.

Prestatiegerichte lopers zijn de kern van die snelle lopers van AV Hylas die door privé of zakelijke verplichtingen of welke reden dan ook niet als competitielopers worden aangemerkt.

Doelstelling

De doelstelling van de prestatieloopgroep is om lopers te verzamelen voor begeleiding in kleine groep en individueel als zij als primaire drive hebben voor het leveren van prestaties, maar niet het talent, of door privé of zakelijke verplichtingen de tijd hebben om in de competitie mee te kunnen maar hier wel zo goed mogelijk afspraken voor willen maken.

Uitwerking

De prestatiegerichte lopers zijn de kern van een groep snelle lopers waarmee afspraken worden gemaakt. Met deze snelle lopers lopen ook andere snelle lopers in deze groep die het programma van de prestatiegerichte lopers volgen.

De kerngroep wordt bepaald door het aantal beschikbare lopers die voldoende prestatiegericht zijn en de noodzaak om de groep beperkt te houden. Dit laatste om de individuele trainingsondersteuning mogelijk te maken. Hiervoor vindt een selectie op prestatiegerichtheid plaats in samenspraak met de trainer(s) van de gehele trainingsgroep waar toe de loper normaal toe gerekend wordt. De prestatiegerichtheid betekent dat prestatielopers eigen realistische resultaatgerichte afspraken met de trainer maakt en deze binnen afgesproken grenzen nakomen.

Voor de prestatielopers wordt in een meerjarenperspectief een eigen jaarplan opgesteld als basis voor de trainingsschema’s en trainingsprogramma’s. Voorts krijgen de lopers desgewenst elke week een verwachte tijdentabel toegezonden. Het jaarplan bevat periodisering rond afgesproken piekmomenten. Voor lopers die in de zomermaanden voor snelheid aan baanwedstrijden willen meedoen wordt in deze periode een aparte periodisering in het jaarplan opgenomen. Lopers die prestatiegericht aan specifieke marathons willen deelnemen krijgen een eigen cyclusplan en hierop gerichte individuele ondersteuning.

De individuele trainingsondersteuning komt tot uiting in de trainers/coach activiteiten inventarisatie, afspraken maken, individuele planvorming, het in the cloud individueel volgen van de voortgang in logboek en blog van presteren en analyse en evalueren.