Prestatiegerichte lopers en prestatielopers

Onder prestatiegerichte lopers vallen de trainingsgroepen op de dinsdagavond en donderdag snelle recreanten waaronder prestatielopers onder leiding van de twee LT-4 hoofdtrainers Paul Biersteker en Frans van der Gragt.

Voor deze lopers zijn er doelstellingen beschreven en is er een Jaarplan prestatie gerichte lopers met een toelichting.

Het jaarplan heeft de vorm van een grafische weergave van verwachte omvang en intensiteit van de trainingen voor deze groep, aangevuld met een toelichting. Het is te beschouwen als een levend document wat zal betekenen dat het plan in de loop van het jaar aangepast zal kunnen worden. Zo zullen er wellicht wedstrijden toegevoegd worden.