Lange Afstand Competitie

LAC Reglement

Deelname, Competitie, Groepsindeling, Wedstrijduitslagen, Tijdregistratie, Kosten, Inschrijven, Puntenberekening

Deelname:
staat vrij voor leden van Hylas en hun familieleden.

Competitie:
De competitie bestaat uit 11 wedstrijden; de beste 5 uitslagen per deelnemer tellen mee voor het eindklassement

Groepsindeling

Alle deelnemers worden in 1 groep geplaatst (in plaats van een A en een B groep zoals in het verleden). Iedere deelnemer is per wedstrijd vrij om zelf te bepalen welke afstand hij of zij loopt. 

Wedstrijduitslagen

Er wordt gewerkt met gewogen tijden. De uitslagen worden vastgesteld door de gelopen tijden te delen door een persoonlijke correctiefactor, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Hiermee wordt rekening gehouden met leeftijds- en geslachtsverschillen waardoor iedere deelnemer evenveel kans maakt om te winnen. De gelopen tijden worden tevens naar rato omgerekend naar 10 km, in geval van afwijkende afstanden.

Tijdregistratie:
Bij alle wedstrijden worden de eindtijden zoals die op de website van de organiserende vereniging/ organisatie worden vermeld, overgenomen.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de LAC bedraagt 8,00 euro, te voldoen per eenmalige incasso.
De kosten voor de verschillende wedstrijden die door de organiserende verenigingen worden geheven, moeten door de deelnemer zelf (vooraf of ter plaatse) worden voldaan. Ook inschrijving vooraf (b.v. bij de Halve van Egmond en de Groet uit Schoorlrun) moet door de deelnemer zelf worden geregeld.

Inschrijven:
via je ledenpagina op de Hylas-website.

Puntenberekening:
Voor de berekening van de wedstrijdresultaten en de eindstand van de LAC gebruiken we de onderstaande methode. Deze methode is gebaseerd op gewogen looptijden. De correctiefactor wordt bepaald door leeftijd en geslacht van de lopers.
Het verschil tussen mannen en vrouwen hebben we gebaseerd op een vergelijking van de wereldrecordtijden op een aantal middenafstanden:

mannen vrouwen Verschil:
5 km 12:37:37 14:24:53 114,2%
10 km 26:18:00 29:32:00 112,3%
16,1 km 44:24:00 50:01:00 112,7%
21,1 km 59:16:00 65:40:00 110,8%
gemiddeld: 112,5%

De leeftijdscorrectie is vervolgens ontleend aan : www.runinfo.nl/leeftijdscorrectie
Een en ander heeft de volgende correctiefactorentabel opgeleverd:

leeftijd
M
V
leeftijd
M
V
25
1,00
1,12
53
1,14
1,28
30
1,00
1,12
54
1,15
1,29
35
1,00
1,12
55
1,16
1,31
36
1,01
1,13
56
1,17
1,30
37
1,01
1,13
57
1,18
1,32
38
1,02
1,14
58
1,19
1,33
39
1,03
1,15
59
1,20
1,35
40
1,03
1,16
60
1,21
1,36
41
1,04
1,17
61
1,23
1,37
42
1,05
1,17
62
1,24
1,39
43
1,06
1,18
63
1,25
1,40
44
1,06
1,19
64
1,26
1,42
45
1,07
1,19
65
1,28
1,43
46
1,08
1,21
66 1,29 1,44
47
1,09
1,22
67 1,30 1,45
48
1,10
1,23
49
1,11
1,24
50
1,11
1,25
51
1,12
1,26
52
1,13
1,27

De werkelijk gelopen tijd per wedstrijd wordt per loper gedeeld door deze correctiefactor en (bij afwijkende gelopen afstanden) omgerekend naar 10 km. Op basis van deze factoren en berekeningen wordt per gelopen wedstrijd de wedstrijduitslag vastgesteld.

We wensen alle deelnemers veel plezier en succes bij de LAC 2019-2020

LAC commissie: Barbera Helversteijn, Mark Bleekemolen, Johan Scheffe en Rob van der Veer.