Lange Afstand Competitie

Reglement

Deelname, Competitie, Groepsindeling, Wedstrijduitslagen, Tijdregistratie, Kosten, Inschrijven, Puntenberekening

Deelname:
staat vrij voor leden van Hylas en hun familieleden.

Competitie:
De competitie bestaat uit 15 wedstrijden; de beste 5 uitslagen per deelnemer tellen mee voor het eindklassement.

Groepsindeling:
Er wordt gelopen op twee niveaus: A (meestal 16-20 km per wedstrijd), B (5-11 km). Het staat iedereen vrij zich in te delen voor 1 van deze categorieën, waar je vervolgens voor het gehele seizoen ingedeeld blijft. Loop je een keer een langere afstand, dan wordt de uitslag omgerekend; een kortere gelopen afstand wordt niet omgerekend!
Tevens hebben we besloten dat dezelfde persoon niet tweemaal achter elkaar de competitie kan winnen. (Als de winnaar van de B-groep overstapt naar de A-groep is winst natuurlijk wel mogelijk!)

Wedstrijduitslagen:
Er wordt gewerkt met gewogen wedstrijdtijden. De uitslagen worden vastgesteld door de gelopen tijden te delen door een persoonlijke correctiefactor, afhankelijk van leeftijd en geslacht. (zie verderop in dit reglement)

Tijdregistratie:
Bij alle wedstrijden worden de eindtijden zoals die op de website van de organiserende vereniging/ organisatie worden vermeld, overgenomen.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de LAC bedraagt 6,-, te voldoen per eenmalige incasso.
De kosten voor de verschillende wedstrijden die door de organiserende verenigingen worden geheven, moeten door de deelnemer zelf (vooraf of ter plaatse) worden voldaan. Ook inschrijving vooraf (b.v. bij de Halve van Egmond en de Groet uit Schoorlrun) moet door de deelnemer zelf worden geregeld.

Inschrijven:
via je ledenpagina op de Hylas-website.

Puntenberekening:
Voor de berekening van de wedstrijdresultaten en het eindresultaat van de LAC gebruiken we de onderstaande methode. Deze methode is gebaseerd op gewogen looptijden. De correctiefactor wordt bepaald door leeftijd en geslacht van de lopers.
Het verschil tussen mannen en vrouwen hebben we gebaseerd op een vergelijking van de wereldrecordtijden op een aantal middenafstanden:

mannen vrouwen Verschil:
5 km 12:37:37 14:24:53 114,2%
10 km 26:18:00 29:32:00 112,3%
16,1 km 44:24:00 50:01:00 112,7%
21,1 km 59:16:00 65:40:00 110,8%
gemiddeld: 112,5%

De leeftijdscorrectie is vervolgens ontleend aan : www.runinfo.nl/leeftijdscorrectie
Een en ander heeft de volgende correctiefactorentabel opgeleverd:

leeftijd
M
V
leeftijd
M
V
25
1,00
1,12
53
1,14
1,28
30
1,00
1,12
54
1,15
1,29
35
1,00
1,12
55
1,16
1,31
36
1,01
1,13
56
1,17
1,30
37
1,01
1,13
57
1,18
1,32
38
1,02
1,14
58
1,19
1,33
39
1,03
1,15
59
1,20
1,35
40
1,03
1,16
60
1,21
1,36
41
1,04
1,17
61
1,23
1,37
42
1,05
1,17
62
1,24
1,39
43
1,06
1,18
63
1,25
1,40
44
1,06
1,19
64
1,26
1,42
45
1,07
1,19
65
1,28
1,43
46
1,08
1,21
66 1,29 1,44
47
1,09
1,22
67 1,30 1,45
48
1,10
1,23
49
1,11
1,24
50
1,11
1,25
51
1,12
1,26
52
1,13
1,27

De werkelijk gelopen tijd per wedstrijd wordt per loper gedeeld door deze correctiefactor en op basis van de uitkomst, de gewogen tijd, wordt de wedstrijduitslag per loopgroep (A, B ) vastgesteld.

We wensen alle deelnemers veel plezier en succes bij de LAC 2016-2017

Barbera Helversteijn, Wendy Kooij. Antoine La Rooij, Johan Scheffe en Rob van der Veer.