Jeannet Kant eerste vertrouwenspersoon Hylas

29 jun 2018 - Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een vervelende situatie. Wat doe je in zo'n geval? Erover praten is misschien lastig. Het zou fijn zijn als er iemand is bij wie je terecht kunt. Iemand die naar je luistert. Iemand die weet welke stappen er mogelijk zijn. Iemand die je kan helpen met wat je nou moet doen. Zo iemand kan een vertrouwenspersoon zijn. Het is fijn dat we sinds kort zo iemand bij Hylas hebben. Tijdens de algemene ledenvergadering is Jeannet Kant benoemd tot vertrouwenspersoon bij Hylas.

Veel bedrijven en scholen hebben een vertrouwenspersoon. Bij sportverenigingen zie je steeds vaker dat er iemand is bij wie je terecht kunt. Vaak is dat een zogenaamde vertrouwenscontactpersoon. Een eerste aanspreekpunt bij wie je je verhaal kwijt kunt en die je kunt adviseren over de mogelijkheden die je hebt. Zij kunnen je bijvoorbeeld doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is niet hetzelfde als een vertrouwenscontactpersoon. Een vertrouwenspersoon kan je meer inhoudelijk begeleiden in plaats van alleen de goede richting op te wijzen. Jeannet is een vertrouwenspersoon. Hiervoor heeft zij een uitgebreide cursus gedaan.

Wie is Jeannet
Jeannet is een loopster bij één van de loopgroepen op zaterdagochtend. Ze is lid sinds 2015 en vind het heerlijk om in de duinen te lopen, maar kan ook erg genieten van de 'cooling-down' op het terras van Bergen-Binnen. Als executive coach en mediator van beroep werkt ze als zzp-er, waardoor ze de mogelijkheid heeft tijd vrij te maken om haar bijdrage te leveren aan een goede, sportieve sfeer bij Hylas.

Waarom wil Hylas een vertrouwens(contact)persoon.
Er was gelukkig geen directe aanleiding. Tegelijkertijd heeft het bestuur als doel dat de leden, trainers en vrijwilligers zich veilig voelen bij de vereniging. Zowel in fysiek als mentaal opzicht. Als je last hebt van intimidatie, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag in het algemeen dan moet je dat veilig kunnen melden. Door als club een vertrouwens(contact)persoon aan te stellen willen we het signaal geven dat Hylas dat serieus neemt en we bereid zijn daar initiatief in te nemen.

Hoe kom je met Jeannet in contact?
Jeannet is bereikbaar via e-mail (j.kant@k-ca.nl) of telefonisch (06-22338407). Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om op korte korte termijn een afspraak te maken op een plek die je in overleg bepaalt. De begeleiding is uiteraard gratis.

Jeannet staat los van het bestuur of trainers. Zij werkt volledig onafhankelijk. Mocht je toch liever met een onbekende praten,dan kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of de vertrouwencontactpersoon van de atletiekunie (Frank Koomen). Ook daar kun je je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies. Ook zij zijn onafhankelijk.

Je kunt ze bereiken op: 0900 – 202 55 90 of via vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl (zie ook de website van noc/nsf.)

Aarzel niet om contact op te nemen.