Inschrijvingsformulier AV Hylas

Recreant of wedstrijd

Tot en met 19 jaar ben je altijd wedstrijdlid.
Een recreant heeft recht op maximaal 2 trainingen per week onder begeleiding van een trainer.
Een wedstrijdlid heeft dezelfde rechten als een recreant, maar mag daarnaast als wedstrijdlid deelnemen aan alle namens de Atletiekunie georganiseerde baan- en wegwedstrijden.

Contributie

De contributie die je de eerste keer betaalt bestaat uit de volgende delen: Bekijk hier de contributie die je moet betalen als je eenmaal lid bent.

Studentenkorting

Een studentlid is een recreant of wedstrijdlid die voltijds studeert aan een HBO of WO instelling. Er wordt een korting gegeven van 45% op het Hylas deel van de contributie. Als bewijs van inschrijving moet ieder jaar een kopie van een geldige collegekaart afgegeven worden.

Familiekorting

Er wordt een korting gegeven van 20% op het Hylas deel van de contributie voor het tweede en volgende kind tot en met 19 jaar dat lid is.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Meer informatie.

Vul het formulier in:

Ik meld mij aan als lid van AV Hylas en verklaar al mijn verplichtingen jegens AV Hylas, zoals deze staan vermeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, te zullen nakomen.