Robonsbosweg 1984

Dertig Jaar Hylas

2014 Havinghastraat

Weetjes en feitjes

'Alles' wat misschien 'leuk' is om te weten. Gegevens over bijvoorbeeld wie voorzitter, secretaris, penningmeester is geweest. Ontwikkeling ledental door de jaren heen. Clubrecords. Welke loopjes Hylas heeft georganiseerd. Oudste en jongste lid. Wie is het langste lid (in jaren dus), enz.

 • Wie deed wat (en wanneer)?

  In 30 jaar hebben veel mensen een bijdrage geleverd aan de vereniging in bestuursfuncties, commissies, werkgroepen, clusters, enz. of hebben bepaalde taken op zich genomen (bijvoorbeeld beheer van de kantine of materialen, verkoop clubkleding, bijhouden van clubrecords). Meestal als vrijwilliger, maar soms ook in 'betaalde' functies (bijvoorbeeld trainers) of tegen een vergoeding (bijvoorbeeld d.m.v. vrijstelling van contributie). Er is een overzicht gemaakt van personen die de afgelopen 30 jaar functies hebben bekleed. Heel vaak heeft iemand meerdere functies gehad, is opgeklommen in de 'hierarchie' van de vereniging of heeft juist na een hectische periode rustiger vaarwater opgezocht en een functiestokje overgedragen aan 'vers bloed'.
  De samensteller van het overzicht heeft vooral gebruik gemaakt van het clubblad De Horde dat van maart 1985 tot en met juni 2004 in gedrukte vorm verscheen. Daar stond in elk nummer keurig een overzicht van wie deel uitmaakten van het bestuur, wie de ledenadministratie deden, wie actief waren in de wedstrijdorganisatie, het wedstrijdsecretariaat, de diverse commissies, enz. Voor gegevens na 2004 is gezocht in de jaarverslagen. Later volgt misschien ook nog een overzicht van de trainers die Hylas in 30 jaar heeft gehad.
  Klik hier voor het overzicht.

 • Hylas Loopjes en Wedstrijden 1984 - 2014

  Een overzicht van loopjes en wedstrijden die Hylas in de afgelopen 30 jaar heeft georganiseerd of waar Hylas nauw bij betrokken was. Net als het overzicht 'Wie deed wat' is gestreefd naar volledigheid zonder de illusie te hebben dat dat doel zal worden bereikt. Wie nog meer weet, foutjes ontdekt, aanvullingen heeft of nuttige informatie of een leuke anekdote uit het geheugen kan opdissen mag het zeggen. Stuur je reacties naar de secretaris.
  Klik hier voor het overzicht.