Robonsbosweg 1984

Dertig Jaar Hylas

2014 Havinghastraat

Eind 2015 is de subsite 30jaar.avhylas.nl opgezet om het feit te vieren dat Hylas 9 oktober 2014 30 jaar bestond. Het lag in de bedoeling dat leden bijdragen zouden leveren over hetgeen de afgelopen 30 jaar met Hylas is gebeurd. Dat is helaas mondjesmaat, om niet te zeggen vrijwel niet, gebeurd. Op basis van nummers van het clubblad De Horde, die tussen 1985 en 2004 zijn verschenen, en de nieuwsberichten op de website is door de secretaris van Hylas echter heel wat informatie boven water gehaald en op deze subsite gezet. Zie de rubriek 'Weetjes en feitjes'.

Blader ook eens door het eerste nummer van het clubblad 'De Horde' in de rubriek 'Hoe het begon'. Daarin vind je ook een boeiende samenvatting van hetgeen in de 8 oprichtingsvergaderingen van Hylas is besproken. Verder hebben twee Hylas-leden, die ooit bij Hylas als pupil zijn begonnen, een lezenswaardig overzicht gegeven van hun carriere bij Hylas en wat ze daar aan hebben gehad (Van pupil naar trainer).

Het jubileumjaar is voorbij en daarom wordt de site 30jaar.avhylas.nl op een lager pitje gezet. Er ligt echter nog wel een hoop materiaal gereed waarvan het waard is om op deze site te worden gezet, als herinnering voor later. In de 2e helft van 2015 zal daar door de dan gepensioneerde ondergetekende invulling aan worden gegeven. Uiteraard zijn bijdragen van anderen nog steeds welkom. Eind 205 wordt de site echter definitief in het archief 'opgeborgen'.

Stuur je ideeën, verhalen, foto's enz. naar secretaris@avhylas.nl. Zo help je mee om van deze site een mooi naslagwerk te maken en de geschiedenis van 30 jaar Hylas vast te leggen.

Hillebrand Verkroost, secretaris Hylas.